loading

Loading...

Debata „Inny?”

Debata „Inny?”

Debata "Inny?" miała na celu ukazanie, że bogactwo kultury Polskiej kreowane jest i istnieje dzięki twórczości nie tylko narodu polskiego ale również innych grup etnicznych, religijnych i kulturowych, że „inność” nie koniecznie musi być „obcością”.