loading

Loading...

Dzieci Dzieciom

Dzieci Dzieciom

Dzieci Dzieciom to zadanie polegające na nagraniu przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi im. Leonida Teligi audiobooka na podstawie utworu Jana Brzechwy „Baśń o Korsarzu Palemonie”.

Celem pracy nad nagraniem utworu literackiego było m.in.: oswojenie uczniów z nowoczesnymi środkami przekazu, kontakt ze środowiskiem artystycznym, ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, świadoma interpretacja tekstu literackiego, ćwiczenia artykulacyjne i poprawnej dykcji, kształtowanie umiejętności plastycznych, ale przede wszystkim integracja uczniów z różnych zespołów klasowych (w szczególności w czasie pandemii).

Uczestnikami projektu byli nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi oraz profesjonalni aktorzy (Teatr Arlekin).

Harmonogram prac obejmował:

  • Promocję projektu na terenie szkoły oraz w mediach społecznościowych,
  • Casting
  • Profesjonalne zajęcia aktorskie (świadoma i głosowa interpretacja tekstu literackiego, ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, ćwiczenia artykulacyjne i poprawnej dykcji),
  • Zajęcia recytatorskie z nauczycielem polonistą (rozdzielenie ról, ćwiczenia recytatorskie),
  • Praca nad oprawą muzyczną i graficzną (konkurs wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi),
  • Nagranie (studio NYSKA),
  • Podsumowanie projektu.

Przebieg realizacji:
I. Etap I (01.10.2021 – 14.10.2021)
Realizację projektu rozpoczęto od zdefiniowania uczniom oraz rodzicom zadania oraz celów przedsięwzięcia. Justyna Rynkiewicz przygotowała za pomocą narzędzi informatycznych (Canva) plakat informujący o projekcie oraz castingu. Natomiast przedstawiciele samorządu szkolnego przekazali uczniom niezbędne informacje poprzez ogłoszenia w klasach.
Uczniowie zgłaszali się poprzez wpis na listę chętnych do udziału w nagraniach do audiobooka. Ostatecznie zgłosiło się dwudziestu ośmiu uczniów klas III – VIII.
Uczestnicy castingu mieli za zadanie odczytać fragment teksu Jana Brzechwy ,,Baśń o korsarzu Palemonie”. Zadaniem uczniów było przedstawienie własnej interpretacji głosowej poniższego fragmentu.

,,Płynie okręt przez odmęty,
Nie zwyczajny – lecz zaklęty:
Pokład pusty, burta pusta,
Poprzez burtę fala chlusta,
Wicher pędzi go i nagli,
Chociaż nie ma na nim żagli.

Lecz co dzień koło południa
Pokład nagle się zaludnia:
Dźwięczą głosy, dudnią buty,
Ukazuje się z kajuty
Twarz przepita i czerwona
Kapitana Palemona…
Jego broda rozwichrzona,
Oczy ostre jak sztylety,
Dwa za pasem pistolety,
Jednym słowem – postać dzika
Kapitana – rozbójnika.
Ukazuje się załoga
Rozbójnicza i złowroga:
A więc sternik-kuternoga,
Pięćdziesięciu marynarzy,
Starszych zbójów i korsarzy,
A na końcu kucharz-Chińczyk
I kudłaty pies pekińczyk”.

Przesłuchanie obyło się w szkolnej bibliotece. W jury zasiadały Ewa Ceran, Agnieszka Wojtas oraz uczennica klasy VII B Lena Pewniak. W wyborze brano pod uwagę wymowę i intonację, interpretację głosową, wrażenia artystyczne oraz przygotowanie. Uczestnicy mogli otrzymać od zera do pięciu punktów. Uczniowie, którzy zgłosili swoją kandydaturę, ale mieli w tym czasie kwarantannę, przesyłali nagranie poprzez aplikację Temas. Za pomocą castingu wyłoniono czternastu uczniów, którzy wzięli udział w projekcie. Wyniki zostały ogłoszone na stornie internetowej szkoły.

II. Etap II (15.10.2021 – 26.11.2021)
Po wyłonieniu uczestników nagrania koordynator projektu Ewa Ceran przydzieliła uczniom role. Z uwagi na długość tekstu zdecydowano na wprowadzeniu sześciu narratorów. Pozostali uczniowie otrzymali następujące role: Król oraz Palemon, Księżniczka I, Księżniczka II, Księżniczka III, Księżniczka IV, Kanclerz, Królewicz I, Królewicz II.

Piętnastego października odbyły się pierwsze zajęcia recytatorskie z nauczycielem języka polskiego – Ewą Ceran. Uczestnicy na początku uczyli się współpracy z pozostałymi uczniami, następnie poznali zasady głosowej interpretacji utworu oraz ćwiczenia artykulacyjne. Uczniowie przedstawiali także swoje spostrzeżenia oraz wrażenia co do tekstu Jana Brzechwy.
Dwudziestego października odbyły się następne zajęcia recytatorskie, na których uczniowie ćwiczyli pracę ze swoim tekstem. Uczniowie wybierali swój indywidualny kierunek interpretacyjny.
Wraz z przejściem na tryb nauki zdalnej spotkania zostały przeniesione na platformę Teams. Został utworzony oddzielny zespół „Baśń o Korsarzu Palemonie”. Tam uczniowie otrzymywali informację o próbach. Spotkania odbywały się w grupach ze względu na podział, który występuje w tekście. Uczniowie szlifowali swoje umiejętności interpretacyjne i artykulacyjne. Spotkania odbyły się czwartego, piątego oraz dziesiątego listopada.
Dziewiętnastego listopada obyły się profesjonalne zajęcia aktorskie z Joanną i Szymonem Nygard. Joanna Nygard jest aktorką-lalkarką, związaną z Teatrem Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, natomiast Szymon Nygard jest związany zarówno z Teatrem Arlekin, jak również z Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz Teatrem Piccolo w Łodzi. Oboje tworzą również duet artystyczny NYSKA studio. Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne. Uczniowie poznali nie tylko warsztat aktora, ale także poznali ćwiczenia uwalniające energię, sposoby na wyciszenie się i koncentrację, pracy nad prawidłowym torem oddechowym i emisją głosu. Następnie aktorzy pracowali z uczestnikami nad tekstem Jana Brzechwy. Uczniowie, którzy zostali objęci kwarantanną, brali udział w zajęciach za pomocą aplikacji Teams.
Pod koniec listopada odbyło się nagranie. Uczniowie zostali podzielni na dwie grupy ze względów organizacyjnych. Nagranie obywało się NYSKA studio. Nad jakością nagrania pracowali aktorzy, z którymi uczniowie mieli warsztaty aktorskie. Dzięki temu uczniom, jak i aktorom pracowało się sprawniej.

W listopadzie ogłoszono również konkurs plastyczny na ilustrację do „Baśni o Korsarzu Palemonie” Jana Brzechwy. Uczniowie na kartonie A4 dowolną techniką plastyczną mieli wykonać okładkę do audiobooka.

Wyniki szkolnego konkursu na ilustrację do Baśni o Korsarzu Palemonie:

  • Klasy 1-3/ Miejsce 1: Jakub (klasa 3b), Miejsce 2: Alan (klasa 3b), Miejsce 3: Zosia (klasa 3c), Wyróżnienia: Zosia (klasa 2a) i Marta Kalkowska (klasa 1a).
  • Klasy 4-8/ Miejsce 1: Maja (klasa 7c), Miejsce 2: Gabriel (klasa 7a), Miejsce 3: Weronika (klasa 5a), Wyróżnienia: Wiktoria Rosińska (klasa 4a), i Laura (klasa 5b).

Autorem pracy, która będzie wykorzystana do projektu okładki szkolnego audiobooka jest Jakub Jędrzejewski.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, podczas których tworzyli ilustracje nawiązujące do dzieła Jana Brzechwy na płóciennych torbach, Każdy z uczestników miał za zadanie przedstawić swój ulubiony fragment utworu.

II. Etap III (27.11.2021 – 30.11.2021):
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w projekcie. Do zadania podeszli odpowiedzialnie i dojrzale bez względu na to, czy były to spotkania w trybie stacjonarnym, czy zdalnym. Warto zaznaczyć, że w przedsięwzięciu brali udział uczniowie klas III – VIII. Mimo to współpracowali i pomagali sobie nawzajem. Dzięki temu projektowi uczniowie klas różnych poziomów mieli rzadką okazję ścisłej współpracy. Największym atutem projektu wydaje się być kontakt uczniów z profesjonalną realizacją zadania artystycznego, a co za tym idzie – spełnienie marzeń wielu dzieci. Także wyrównanie szans, jako że w projekcie wziął udział uczeń z niepełnosprawnością.
Udało się osiągnąć zamierzone cele.

Koordynator projektu: Ewa Ceran

Znajdź nas na: