loading

Loading...

PRAWO 21

PRAWO 21

Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju zainteresowanych tematyką PRAWA lub chcących uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu zorganizowanym przez ich rówieśników. Warsztaty zaplanowane przez młodzież będą odbywały się w formie hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line) z wykorzystaniem profesjonalnego komunikatora i zaplanowane są na 30 maja 2023r. od godziny 10:00.

Głównym gościem Konferencji będzie Adam Bodnar – polski prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, działacz na rzecz praw człowieka, były wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz rzecznik praw obywatelskich, profesor oraz dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS.

Realizacji konferencji jest możliwa jedynie dzięki współpracy młodzieży z różnymi osobami – autorytetami ze świata prawniczego. W trakcie przygotowywania konferencji, uczniowie będą mieli zorganizowane zajęcia i warsztaty – przygotowujące ich do prowadzenia samodzielnie zajęć.

Patronują nam Uniwersytet Dziecięcy przy Politechnice Łódzkiej (ŁUD) pod wodzą Anny Janickiej, Fundacja KOLOROWO. Konferencja jest kontynuacją projektu ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, który był finansowany z programu Horyzont 2020. W ramach projektu powstał Lokalny Klaster Edukacyjny przy Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym Politechniki Łódzkiej.

Znajdź nas na: