loading

Loading...

PHERECLOS

PHERECLOS

Miło nam poinformować, że nasza organizacja dołącza do grupy instytucji sprzyjających innowacjom w edukacji w ramach projektu PHERECLOS.

Dziękujemy Pani Dyrektor Annie Janickiej (Łódzki Uniwersytet Dziecięcy) za włączenie nas do projektu.

A jako do tego doszło…..?

W minionym roku (2021) nasza przedstawicielka uczestniczyła w cyklu szkoleń prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Spotkania odbywały się w ramach międzynarodowego projektu PHERECLOS.

Zajęcia organizowane były przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy przy Politechnice Łódzkiej (partner w projekcie ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, koordynowany przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu). Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea).

W myśl idei przyświecającej projektowi PHERECLOS już w tym roku jesteśmy partnerem konferencji realizowanej przez dzieci (uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi). W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Polską Fundacją Fantastyki  Naukowej. Szczegóły projektu znajdują się na stronie: http://kosmosnaszswiat.pl

Przedstawiamy krótki opis warsztatów, w których uczestniczyła nasza przedstawicielka, bo były one inspirujące.

Tematyka warsztatów obejmowała:

Eksperymentowanie – doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w formie warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego powiązania nauk ścisłych z zawodami przyszłości. Szeroki zakres merytoryczny prezentowanych doświadczeń stanowił doskonałą wiedzę jak uzupełniać tradycyjne zajęcia teoretyczne o lubianą przez uczniów praktykę. Wykorzystanie zaprezentowanych w trakcie zajęć doświadczeń, ma rozbudzać wyobraźnię uczniów i zwiększać zainteresowania zawodami inżynierskimi.

Eksperymentowanie matematyczne – oparte na metodach wykorzystywanych przez Mathematikum w Giessen, obejmowały proste eksperymenty matematyczne.

Nowoczesne metody nauczania – przedstawienie nowoczesnych metod nauczania chętnie wykorzystywanych na uczelniach wyższych, również wdrażanych na wielu kierunkach studiów na Politechnice Łódzkiej.

Inżynieria materiałowa – próba pokazania, co można studiować na PŁ, w jak różnorodnych gałęziach przemysłu można znaleźć pracę po tym kierunku i jak zaciekawić dzieci. Zwrócenie uwagi na to w jakich kierunkach znajdują pracę absolwenci PŁ (min. w medycynie, obronności, przemyśle samochodowych czy lotniczym). Zajęcia z samymi dziećmi z inżynierii materiałowej na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym są jednymi z najciekawszych.

Kompetencje przyszłości – wprowadzenie do tematyki zawodów ich klasyfikacji, wymaganych współcześnie umiejętności oraz kompetencji. Przypisanie do analizowanych zawodów zgodnie z ofertą kształcenia PŁ możliwych do wybrania kierunków studiów.
„Jak wybrać dobre STUDIA ? – 7 pytań, które warto sobie zadać”

Dodatkowo: warsztaty z filozofowania z dziećmi – włączenie w proces filozoficznego dociekania w oparciu o metodę stworzoną przez prof. Mathew Lipman z The Institute for Advancement of Philosophy for Children (IAPC) w Montclair State University w USA. Spotkanie obejmowało wprowadzenie do filozofowania, warsztat z dociekań, rozmowę dotyczącą wagi pytań w procesie filozofowania i myślenia pytajnego.

Znajdź nas na: