loading

Loading...

Prace dyplomowe z zielonej architektury

Prace dyplomowe z zielonej architektury

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (specjalistyczne ekologiczne stowarzyszenie naukowo-techniczne, wspomagające wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce inżynierskiej jak też gospodarczej) ogłosiło konkurs z nagrodami na prace dyplomowe dotyczące dachów zielonych i żyjących ścian.

PREAMBUŁA

Wraz z gęstniejąca zabudową miast ubywa przestrzeni dla terenów zieleni. Rozwiązaniem integrującym zabudowania z zielenią są żyjące ściany i zielone dachy, dzięki którym można przeznaczyć dla zieleni powierzchnie, które dotychczas były dla niej niedostępne.

Oprócz tego zielone dachy i żyjące ściany pełnią wiele ważnych funkcji ekosystemowych w miastach, a ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatycznych ich promocja w Polsce staje się pilnym zadaniem.

Rosnące zainteresowanie tą tematyką widać również w licznych pracach dyplomowych, zarówno na poziomie inżynierskim i licencjackim, jak i magisterskim.

Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” postanowiło docenić prace dotyczące tego ważnego zagadnienia, ponieważ jest ono związane z podstawowym profilem działalności PSDZ.

Nadsyłane prace będą oceniane przez zespół ekspertów pod kątem zawartości merytorycznej, poprawności projektowej, oryginalności oraz innych kryteriów (dostosowanych do rodzaju dyplomu), które pozwolą na wyłonienie laureatów konkursu w możliwie najbardziej obiektywny i rzetelny sposób.

Organizator przewidział nagrody pieniężne oraz praktyki zawodowe w Polsce i zagranicą.

Zapraszamy studentów i absolwentów do zgłaszania swoich prac obronionych w roku 2019 lub 2020, a promotorów do zachęcenia swoich dyplomantów do udziału w konkursie.

Znajdź nas na: