loading

Loading...

Szkoła Polska w Katarze i KOLOROWO

Szkoła Polska w Katarze i KOLOROWO

Szkoła Polska w Katarze wraz z Fundacją KOLOROWO będą współpracowały. Przygoda rozpocznie się od nauki kodowania w ramach projektu Meet and Code.

Fundacja KOLOROWO w ramach projektu Meet and Code będzie, wraz z dziećmi ze Szkoły Polskiej w Katarze oraz Szkołą Kornelówka z Łodzi realizowała projekt Kolorowe kodowanie łączy miasta.

Zadanie polega na opracowaniu przez uczniów trasy wycieczki, którą będzie poruszał się (zaprogramowany prze uczniów w języku scratch) Ozobot Evo. Ozobot będzie zatrzymywał się przy wybranych miejscach mapy miasta – prostej makiety (miejsca te zostaną wybrane samodzielnie przez uczniów), gdzie znajdzie się ich opis historyczny.

Cała trudność projektu będzie polegała na tym, że dzieci w Polsce zaprogramują trasę dla miasta Doha, a polskie dzieci z Polskiej Szkoły w Katarze zaprogramują robota dla miasta Łodzi. Projekt będzie realizowane we współpracy z Szkołą Podstawową Kornelówka z Łodzi oraz Polską Szkołą w Katarze. Placówki od dawna współpracują ze sobą i we wcześniejszej współpracy uczniowie wykonywali gry planszowe – Kornelówka o Dosze, a Polska Szkoła w Katarze dla Kornelówki.

Uczniowie regularnie spotykają się na Skype i wymieniają się informacjami, realizują wspólnie projekty – odległość nie ma tu znaczenia – technologia łączy dzieci. Projekt będzie kontynuowany przez możliwość dołączania opisu kolejnych miejsc na mapach (makietach miast). O wszystkim będą decydowały dzieci i będą dostosowywały program dzięki któremu Ozobot Evo będzie się poruszał po mapie.