loading

Loading...

MŁodzi szukają mistrzów

MŁodzi szukają mistrzów

MŁodzi szukają mistrzów zakłada wyszukanie na terenie strefy wielkomiejskiej zakładów rzemieślniczych i stworzenie listy i mapy ginących zawodów w Łodzi. Młodzi uczestnicy projektu nagrywają i spisują rozmowy prowadzone z 10 przedstawicielami najciekawszych zawodów i zakładów rzemieślniczych na terenie Łodzi.