loading

Loading...

MŁodzi szukają mistrzów – reportaż

MŁodzi szukają mistrzów – reportaż

Film zrealizowany w 2018 r. w ramach projektu "Młodzi szukają mistrzów" dofinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi oraz Izbę Rzemieślniczą w Łodzi.