loading

Loading...

Mapa ginących zawodów – region

Mapa ginących zawodów – region

Portal ma za zadanie szerzyć świadomość o lokalnych rzemieślnikach i rękodzielnikach – ich pracy i często zapomnianych już usługach, które dzięki działaniom Fundacji Kolorowo mają szansę odżyć i znaleźć odbiorców. Ważnym elementem była dokumentacja tych ludzi i miejsc – nagranie historii mówionych, nigdzie dotąd nie zarejestrowanych, tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

1 lipca 2020 rozpoczął się projekt „Mapa ginących zawodów – rozbudowa portalu”, dokumentujący pracę rzemieślników z regionu łódzkiego. Projekt jest realizowany drugi rok z rzędu, dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski – pierwsza edycja polegała na stworzeniu portalu www.mapaginacychzawodow.pl i zamieszczeniu na nim zdjęć, video-wywiadów z łódzkimi rzemieślnikami oraz filmu o lokalnym rzemiośle. „Patriotyzm Jutra 2020” został poświęcony rozbudowie portalu o kolejnych bohaterów z regionu łódzkiego.

Portal ma za zadanie szerzyć świadomość o lokalnych rzemieślnikach i rękodzielnikach – ich pracy i często zapomnianych już usługach, które dzięki działaniom Fundacji Kolorowo mają szansę odżyć i znaleźć odbiorców. Ważnym elementem była dokumentacja tych ludzi i miejsc – nagranie historii mówionych, nigdzie dotąd nie zarejestrowanych, tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Głównymi celami projektu było:

  • stworzenie nowej zakładki na stronie internetowej www.mapaginacychzawodow.pl, poświęconej rzemieślnikom z regionu;
  • zarejestrowanie przed kamerą 6 wywiadów z przedstawicielami ginących zawodów oraz wykonanie im zdjęć w zakładach;
  • stworzenie z 6 nagrań wideo – rozmów z rzemieślnikach, w formie wywiadów-rzek;
  • promocja projektu i działań naszych bohaterów.

Działania rozpoczęliśmy dwutorowo. By zadbać o promocję wydarzenia skontaktowaliśmy się z potencjalnymi patronami medialnymi i partnerami projektu. Pozyskaliśmy dwóch patronów medialnych – telewizję oraz radio: TVP Łódź i Radio Łódź. Naszymi partnerami merytorycznymi zostali: Izba Rzemieślnicza w Łodzi oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Łodzi.

Rozpoczęły się również poszukiwania przedstawicieli ginących zawodów w regionie łódzkim. W internecie niewiele jest informacji o lokalnych rzemieślnikach, a jeśli już widnieją – są one często nieaktualne. Działania były prowadzone w terenie, podczas rozmów z lokalnymi mieszkańcami oraz korzystając z tzw. „poczty pantoflowej”  – poleceń znajomych i odbiorców naszego portalu Mapa ginących zawodów. Oprócz informacji, czy zakład wciąż działa, należało zweryfikować przyszłych bohaterów projektu. Mieli wykonywać niespotykane albo charakter tyczne dla świata rzemiosła zawody. Ważna była również osobowość rzemieślnika i historia zakładu. Rzemieślnicy byli dobierani z największą starannością, ze względu na ich przyszłe wystąpienie przed kamerą.  W wyniku poszukiwań wybrano sześciu rzemieślników z regionu łódzkiego: hafciarka , plecionkarz – wikliniarz, witrażysta, młynarz, pszczelarz i garncarz.

Zanim przystąpiono do wideo rejestracji bohaterów – koordynator poświęcił czas, by zapoznać się z każdym z rzemieślników i omówić szczegóły przyszłego wywiadu – wątki rozmów, które miały zostać poruszone, ich prace, jakie planowane były do zaprezentowania przed kamerą, np. hafciarka miała za zadanie przygotować różne rodzaje haftu oraz częściowo wyhaftowany materiał, by dokończyć rozpoczęte wzory łowickich kwiatów już przed kamerą, plecionkarz natomiast 24 godziny przed nagraniem musiał namoczyć wiklinę, by móc wyplatać z niej kosze następnego dnia przed kamerą itd.

Docelowe spotkania, podczas których powstawały materiały, były umawiane z udziałem operatora kamery, który rejestrował wywiady z rzemieślnikami. Każda z sześciu rozmów trwała po ok. 1,5-2 godziny. W tym czasie bohaterowie byli także fotografowani (fotograf wykonywał zdjęcia reportażowe i portretowe).

Wywiady przeprowadzono z rzemieślnikami i rękodzielnikami z regionu łódzkiego:

  1. Agnieszka Zabost, hafciarka z Goleńska, koło Łowicza (pracownia pani Agnieszki mieści się w jej domu, dlatego na stronie widnieje orientacyjny adres).
  2. Marcin Wesołowki, witrażysta z Aleksandrowa Łódzkiego
  3. Lech Gospodarczyk, pszczelarz z Lubiaszowa
  4. Jan Michalski, plecionkarz ze Skierniewic. Pan Jan obecnie nie posiada zakładu, wykonuje kosze na indywidualne zamówienie. Wywiad wykonaliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skierniewicach, w którym pan Jan uczy
  5. Józef Karp, młynarz z Chorzęcina
  6. Jan Konopczyński, garncarz z Bolimowa

W połowie września rozpoczęły się prace nad budową portalu internetowego, poświęconego przedstawicielom ginących zawodów. Na potrzeby strony powstały: – materiały opisowe (m.in. o każdym z rzemieślników, o projekcie, „wizytówki”, czyli szczegółowe namiary na rzemieślników). Na stronie pojawiły się również zdjęcia rzemieślników i wideo-wywiady. Dodatkowo na potrzeby działań promocyjnych zostały przygotowane nieplanowane wcześniej w projekcie kilkuminutowe filmiki promocyjne o każdym z bohaterów. Ważnym elementem strony jest również tytułowa „Mapa” – baza lokalizacji zweryfikowanych podczas projektu zakładów rzemieślniczych i rękodzielniczych. Na mapie znalazły się adresy zakładów i wskazówki dojazdu do poszczególnych punktów. Jest też opcja, by poznać bliżej wybranego rzemieślnika – każdy z nich ma swoją zakładkę.

Nagrania i zdjęcia zostały zapisane na nośnikach płyt CD. Do każdej z płyt dołączono ulotki z projektu i rozesłano – do bohaterów Mapy ginących zawodów oraz wybranych instytucji. Ulotka miała na celu nie tylko promować lokalnych twórców, ale przede wszystkim docenić ich umiejętności i przekierować konsumpcyjne nawyki na prospołeczne i ekologiczne działania, jakimi są wspieranie lokalnych rzemieślników i rękodzielników.