loading

Loading...

Niepodległa etykieta – prezentacje

Niepodległa etykieta – prezentacje

Celem strategicznym programu NIEPODLEGŁA jest między innymi zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Państwowość stanowi zespół cech właściwych państwu, na które składają się również kultura i przejawy różnorakich form życia towarzyskiego. Szczególny czas dwudziestolecia międzywojennego to czas kompensacji lat minionej wojny oraz całego okresu zaborów, dlatego społeczeństwo polskie lat 20. XX wieku ogarnęła chęć do zabawy.

Moda lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły podstawowej w Łodzi.

Moda lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły podstawowej w Łodzi.

 

Nauka i wynalazki

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.

 

 

Kino lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.

 

Samochody lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.

Kino lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły podstawowej w Łodzi.

Moda lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły podstawowej w Łodzi.

Rozrywka lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.

Rozrywka lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.

 

Moda lat 20. XX w.

Praca uczennicy szkoły ponadpodstawowej w Zgierzu.