loading

Loading...

Rzemieślnik artysta

Rzemieślnik artysta

Rzemieślnik artysta to kolejny projekt wspierający promocję rzemieślników z terenu Łodzi i okolic.

Zadanie RZEMIEŚLNIK ARTYSTA polega na organizacji cyklu praktycznych zajęć edukacyjnych z udziałem dzieci (młodzieży) z terenu miasta Łodzi w wybranych łódzkich artystycznych zakładach rzemieślniczych. Organizacji warsztatów będzie towarzyszyła sesja zdjęciowa oraz wystawa prac wykonanych podczas ich realizacji.

Zadanie jest dofinansowane przez Urząd Miasta Łodzi.

Znajdź nas na: