loading

Loading...

Niepodległa etykieta

Niepodległa etykieta

Celem strategicznym programu NIEPODLEGŁA jest między innymi zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Państwowość stanowi zespół cech właściwych państwu, na które składają się również kultura i przejawy różnorakich form życia towarzyskiego. Szczególny czas dwudziestolecia międzywojennego to czas kompensacji lat minionej wojny oraz całego okresu zaborów, dlatego społeczeństwo polskie lat 20. XX wieku ogarnęła chęć do zabawy.

Celem zadania NIEPODLEGŁA ETYKIETA jest przybliżenie dzieciom i młodzieży zbioru norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w społeczeństwie polskim dwudziestolecia międzywojennego, m.in.:

  1. wzrost świadomości życia codziennego oraz wieczornego społeczeństwa polskiego lat 20. XX wieku,
  2. promocja zasad współczesnego savoir vivre w odniesieniu do etykiety lat 20. XX wieku,
  3. poszerzenie wiedzy dotycznej różnic kulturowych społeczeństwa zamieszkującego tereny państwa Polskiego, w szczególności wielokulturowość mieszkańców Łodzi,
  4. poszerzenie wiadomości z zakresu życia kulturalnego Polski lat 20. XX wieku (aktorzy, film, teatr, wydarzenia).

W ramach projektu chcemy między innymi:

  1. zorganizować cykl warsztatów obejmujących historycznie lata 20. XX wieku (savoir vivre, stylizacja sylwetek kobiet i mężczyzn, moda/ warsztaty krawieckie, języka polskiego/ warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowe i teatralne),
  2. zorganizować profesjonalną sesję zdjęciową z udziałem dzieci i młodzieży w stylizowanych sylwetkach modowy inspirowanych modą lat 20. XX wieku.
  3. stworzyć egzemplarz prasy stylizowanej na gazetę lat 20. XX wieku.

Celem strategicznym programu NIEPODLEGŁA jest między innymi zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Państwowość stanowi zespół cech właściwych państwu, na które składają się również kultura i przejawy różnorakich form życia towarzyskiego. Szczególny czas dwudziestolecia międzywojennego to czas kompensacji lat minionej wojny oraz całego okresu zaborów, dlatego społeczeństwo polskie lat 20. XX wieku ogarnęła chęć do zabawy.

Zadanie NIEPODLEGŁA ETYKIETA jest odpowiedzią na potrzebę poznania zwyczajów, etykiety, mody, muzyki i kulinariów tamtych lat.

Znajdź nas na: