loading

Loading...

Ambasador szkolnej wynalazczości

Ambasador szkolnej wynalazczości

MASZ POMYSŁ NA WYNALAZEK, INNE CIEKAWE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE LUB GRĘ? Urzad Patentowy RP ogłasza VII edycje konkursu "Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020" na wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne i grę planszową lub komputerową. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO.

MASZ POMYSŁ NA WYNALAZEK, INNE CIEKAWE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE LUB GRĘ? Urzad Patentowy RP ogłasza VII edycje konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020” na wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne i grę planszową lub komputerową. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO.

Drodzy uczniowie szkół podstawowych! jeśli chcielibyście rozwijać swoja wyobraźnie, kreatywność, nieszablonowy sposób myślenia a przy okazji jesteście otwarci na zdobywanie wiedzy o tym: co to jest własność intelektualna? do czego służy? Jakie korzyści przynosi Twórcy i światu? Ten konkurs jest dla Was!

Udział w nim niech będzie dla Was pretekstem i okazja by poznać lepiej swoje nieodkryte jeszcze umiejętności, typowe dla Wynalazców, Twórców i Innowatorów. Kim oni są? To ludzie pośród nas, obdarzeni wyjątkowymi cechami charakteru, takimi jak: umiejętność dostrzegania problemów wokół i identyfikowania ich, by wreszcie zaproponować nowe i lepsze rozwiązania w dowolnie wybranym obszarze tematycznym.

Jak co roku mamy dla Was fantastyczne nagrody!

Dodatkowo młodzi Wynalazcy otrzymają Mini Patenty Urzędu Patentowego RP

a Twórcy Gier Certykaty Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Wasze szkoły i nauczyciele także mogą Was wspierać!

Wyróżnimy szkoły i placówki naukowe, które będą wspomagać Was w realizacji projektów!

Termin nadsyłania zgłoszeń: do10 maja 2020 r.

Rozstrzygniecie konkursu: 6 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: www.uprp.gov.pl

Regulamin

Organizator i Współpraca:

  1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Patentowy RP.
  2. Współorganizatorami Konkursu są: Polska Akademia Dzieci oraz Narodowe Muzeum Techniki.
  3. Organizacjami wspierającymi Konkurs są: Polskie Towarzystwo Badania Gier i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
  4. Partnerem merytorycznym jest Fundacja KOLOROWO.
  5. Patronat nad Konkursem obejmuje Centrum Nauki Kopernik.
  6. Patronat Honorowy nad Konkursem obejmuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
  7. Patronat medialny nad Konkursem obejmują: TVP ABC, Wydawnictwo „Kosmos dla dziewczynek”, Wydawnictwo „Dobra szkoła”.
Znajdź nas na: