loading

Loading...

Meet and code 2018

Meet and code 2018

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a poprzez odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania będą motywowani i zachęcani do rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Kolejny raz Fundacja KOLOROWO będzie realizowała projekty w ramach akcji Meet and code 2018.

Opis projektów

Tańczące Ozoboty

Zadanie polega na napisaniu programów w języku scratch do wybranych przez uczniów utworów muzycznych z repertuaru klasycznego. Końcowym efektem ma być taniec Ozobotów do wybranej muzyki. W projekcie będą brali udział uczniowie klas najmłodszych oraz klas starszych. W klasach młodszych na arkuszu o rozmiarze 1m x 1m dzieci będą musiały namalować (z wykorzystaniem kodów) taką trasę 6 Ozobotów aby wszystkie tańczyły zgodnie z założeniami, po określonej trasie. Plakat będzie mógł być również ozdabiany innym elementami graficznymi. W starszych klasach – w zależności od zaangażowania w poziom programowania również Ozoboty będą tańczyły po arkuszu 1m x 1m z namalowaną trasą (i kodem) lub bez. Projekt ma kilka płaszczyzn kształcenia. Uczniowie muszą przeanalizować wybrane utwory, zaprojektować trasy, wykonać „makiety”, zaprogramować ruch kilku Ozobotów równocześnie. Ostateczne rezultaty zostaną nagrane i zarejestrowane na filmie.

Kolorowe kodowanie łączy miasta

Zadanie polega na opracowaniu przez uczniów trasy wycieczki, którą będzie poruszał się (zaprogramowany prze uczniów w języku scratch) Ozobot Evo. Ozobot będzie zatrzymywał się przy wybranych miejscach mapy miasta – prostej makiety (miejsca te zostaną wybrane samodzielnie przez uczniów), gdzie znajdzie się ich opis historyczny. Cała trudność projektu będzie polegała na tym, że dzieci w Polsce zaprogramują trasę dla miasta Doha, a polskie dzieci z Polskiej Szkoły w Katarze zaprogramują robota dla miasta Łodzi. Projekt będzie realizowane we współpracy z Szkołą Podstawową Kornelówka z Łodzi oraz Polską Szkołą w Katarze. Placówki od dawna współpracują ze sobą i we wcześniejszej współpracy uczniowie wykonywali gry planszowe – Kornelówka o Dosze, a Polska Szkoła w Katarze dla Kornelówki. Uczniowie regularnie spotykają się na Skype i wymieniają się informacjami, realizują wspólnie projekty – odległość nie ma tu znaczenia – technologia łączy dzieci. Projekt będzie kontynuowany przez możliwość dołączania opisu kolejnych miejsc na mapach (makietach miast). O wszystkim będą decydowały dzieci i będą dostosowywały program dzięki któremu Ozobot Evo będzie się poruszał po mapie.

Projekty będą realizowane we współpracy z Prywatną Szkołą Kornelówka z Łodzi.