loading

Loading...

Matematyczne natchnienie dla artysty

Matematyczne natchnienie dla artysty

Fundacja KOLOROWO i Szkoła Kornelówka serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. "Matematyczne natchnienie dla artysty" w ramach projektu "Escher - fenomen logicznego designu".

Fundacja KOLOROWO i Szkoła Kornelówka serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Matematyczne natchnienie dla artysty” w ramach projektu „Escher – fenomen logicznego designu” objętego honorowym patronatem Ambasady Holandii w Polsce, Fundacji Eschera, Politechniki Łódzkiej, Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z całej Polski w wieku od 15 do 20 roku życia i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – młodzież w wieku od 15 do 17 roku życia,
  • Kategoria II – młodzież w wieku od 18 do 20 roku życia.

Termin nadsyłania prac I etapu: 20 maja 2018r.

Termin II etapu konkursu przewidziany jest na czerwiec 2018r.

Podsumowanie konkursu nastąpi podczas uroczystego wernisażu, który odbędzie się w Łodzi. Przewidywany termin: wrzesień 2018r.

Do wernisażu, jury konkursu zakwalifikuje około 50 najlepszych prac.

Wernisaż prac laureatów połączony będzie z prezentacją wybranych prac M.Eschera.

Wszystkie osoby, których prace zakwalifikują się do wernisażu otrzymają cenne publikacje poświęcone Escherowi. W dniu wernisażu przewidziane są warsztaty edukacyjne dla uczestników konkursu.

Dla laureatów pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach wiekowych przewidziany jest kilkudniowy wyjazd do Holandii. Program wyjazdu obejmuje między innymi zajęcia warsztatowe oraz zwiedzanie Muzeum Eschera w Hadze. Wyjazd przewidziany jest również dla najbardziej aktywnego oraz efektywnego opiekuna prac uczniowskich.

Konkurs sponsorują Fundacja PZU i mBank.

Szczegóły: www.escher.pl

Znajdź nas na: