loading

Loading...

MŁodzi szukają mistrzów

MŁodzi szukają mistrzów

MŁodzi szukają Mistrzów to projekt dokumentujący pracę lokalnych rzemieślników na terenie strefy wielkomiejskiej Łodzi. Fundacja KOLOROWO zaprasza do współpracy młodzież, by stworzyć międzypokoleniowy dialog młodych osób ze starszymi przedstawicielami ginących zawodów. Autorki projektu: Agnieszka Bohdanowicz i Marta Pietrasik.

Projekt Młodzi szukają mistrzów kierujemy do młodzieży w wieku szkolnym (14-17 lat), a za jej pośrednictwem do wszystkich Łodzian i turystów odwiedzających miasto, odwiedzających portal faho.com.pl. Pod tym adresem docelowo znajdzie się  też film dokumentujący projekt.

Projekt zakłada wyszukanie na terenie strefy wielkomiejskiej zakładów rzemieślniczych i stworzenie listy i  mapy ginących zawodów w Łodzi. Po poznaniu narzędzi i zapoznaniu się z metodologią archiwistyki społecznej uczestnicy projektu nagrają i spiszą rozmowy przeprowadzone z 10 przedstawicielami najciekawszych zawodów i zakładów rzemieślniczych (pranie pierza, gorseciarka, artystyczne cerowanie itp.) Równolegle zrealizowany zostanie materiał fotograficzny na wystawę oraz film dokumentujący archiwizujący (www.faho.com.pl) wspomnienia poszczególnych rzemieślników i pokazujący ich historię zawodu. Powstanie też szlak spacerowy umieszczony na folderach, mapie  i ulotkach dostępnych w siedzibie i w witrynie Łódzkiej Informacji Turystycznej. Zrealizowane zostaną też dwa spacery. Projekt Młodzi szukają mistrzów skierowany jest do rzemieślników,  wciąż pracujących w starym fachu oraz młodzieży, przyzwyczajonej do konsumpcyjnego stylu życia, w którym jeśli dany produkt się psuje – zastępuje się go nowym, kupionym w markecie. Projekt zakłada międzypokoleniowy dialog. Rozmowy z mieszkańcami wpływają na budowanie postaw lokalnego patriotyzmu, zwiększają świadomość zasobów i potencjałów jego mieszkańców. Nasz projekt wpisuje się również w trwający aktualnie lokalny plan rewitalizacji centrum Łodzi. Planujemy wykonanie zadania z osobami pracującymi i uczącymi się w zdegradowanym obszarze miasta. Chcemy wzmacniać i rozwijać ich potencjał, czym wpływamy na budowanie kapitału lokalnej społeczności.

Zadanie „Młodzi szukają mistrzów” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.