loading

Loading...

Porozmawiajmy „INNY?”

Porozmawiajmy „INNY?”

Fundacja KOLOROWO zaprasza do udziału w spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi. Tematem dyskusji będzie "Inny?". Wydarzenie odbywa się w ramach projektu: "100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze"

Fundacja Kolorowo wraz z Łódzkim Klubem Tygodnika Powszechnego oraz Towarzystwem Przyjaciół ks. Jarosława Burskiego serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi: abp Grzegorz Ryś (metropolita łódzki), Michael Schudrich (naczelny Rabin Polski), Janina Ochojska (założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej), Szymon Hołownia (dziennikarz, pisarz i publicysta) oraz Joanna Podolska (Centrum im.Marka Edelmana w Łodzi), dr. Monika Kopytowska ( językoznawca UŁ, została laureatką pierwszej edycji nagrody Gwiazdy Internacjonalizacji), Piotr Kłys (Przewodniczący KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji Przy Urzędzie Miasta Łodzi), Tomasz Gąsenica-Józkowy (stylista). 

Debata wraz z panelami dyskusyjnymi odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Centrum Promocji Mody (Wojska Polskiego 121) przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi od godziny 10:00 – panele dyskusyjne, o godzinie 11:00 – główna debata (Dyskusję poprowadzi: Krzysztof Niedałtowski), godzina 12:15 – spotkanie z Szymonem Hołownią. 

Do udziału spotkaniu zapraszamy młodzież gimnazjalną, licealną oraz wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu.

 

Inspiracją do rozmowy stało się podsumowanie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego podtytułem „Inny?”. Podczas spotkania odbędzie się wręczenie nagród laureatom konkursu (www.pasjazycia.com).

Tematyka zagadnień do paneli dyskusyjnych z młodzieżą:

Joanna Podolska – dziennikarka i publicystka, dyrektor Centrum Dialogu Marka Edelmana,

Tematyka: Problem antysemityzmu w Polsce, Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego mimo od wielu lat formalnej nieobecności Żydów w Polsce nadal potrafimy zachowywać się stereotypowo i traktować Żydów inaczej niż siebie samych.

dr Monika Kopytowska – językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ,

Tematyka: Różnorodność kulturowa w społeczeństwie – wartością budującą społeczeństwo obywatelskie. Formy zachowania i kultura osobista w kontakcie z „innym”.

Tomasz Gąsienica-Józkowy – wybitny stylista współpracujący z topowymi polskimi projektantami, były radiowiec i współautor internetowego miesięcznika „Reporter”,

Tematyka: Na ile moda definiuje inność, na ile definiuje nas samych? Czy warto być bezkrytycznie modnym, nie tylko pod względem wyglądu, ale również poglądów. Czy moda cięgnie za sobą tłumy? Skutki społeczne mody w Internecie.

Piotr Kłys – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji Urzędu Miasta Łodzi.

Tematyka: „Kim jestem – patrząc w lustro zobaczyć Innego”. Różnorodność jako źródło tolerancji i kształcenia postaw społecznych.

Główny cel debaty:

Spotkanie ma być dowodem tego, że bogactwo kultury Polskiej kreowane jest i istnieje dzięki twórczości (materialnej i niematerialnej) nie tylko narodu polskiego, ale również innych grup etnicznych, religijnych i kulturowych, że „inność” nie koniecznie musi być „obcością”.

Celem debaty jest poruszenie problemu „odmienności” człowieka ze względu na kolor skóry, pochodzenie, poglądy, kulturę, wyznanie, status majątkowy, niepełnosprawność (fizyczną, psychiczną), zwrócenie uwagi na problem uchodźców, w szczególności dotyczący dzieci oraz przejawy antysemityzmu.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.