loading

Loading...

Escher – fenomen logicznego designu

Escher – fenomen logicznego designu

Maurits Escher to najbardziej znany artysta w świecie nauki. Wystawa dział Escher’a towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku. Jego twórczość, przemawiając językiem matematyki, do dziś kształtuje wyobraźnię plastyków, grafików komputerowych, filmowców i pasjonatów matematyki.

Fundacja KOLOROWO wraz ze Szkołą Kornelówka w Łodzi będą realizowały długoterminowy projektu Escher – fenomen logicznego designu.

Pomysł akcji narodził się z chęci propagowania twórczości Maurits’a Escher’a (1898-1972) – holenderskiego grafika, o wyjątkowej wyobraźni geometrycznej, którego prace są tematem licznych artykułów z różnych dziedzin: matematyki, psychologii, historii oraz sztuki.

Na cały projekt składają się kilka wydarzeń. W pierwszym etapie są to: konkurs matematyczno-graficzny dla młodzieży oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez Fundację KOLOROWO wraz z Prywatną Szkołą Podstawową Kornelówka z Łodzi.

Maurits Escher to najbardziej znany artysta w świecie nauki. Wystawa dział Escher’a towarzyszyła Międzynarodowemu Kongresowi Matematyków w Amsterdamie w 1954 roku. Jego twórczość, przemawiając językiem matematyki, do dziś kształtuje wyobraźnię plastyków, grafików komputerowych, filmowców i pasjonatów matematyki.

W Jego pracach można odnaleźć intrygującą rzeczywistość, pełną sprzeczności i fantazji, ale i matematycznej logiki. Mimo, że matematyka rzadko kojarzy się z prawami estetyki, to właśnie ona jest dla Escher’a głównym środkiem wizualnego przedstawienia wyobrażeń o rzeczywistości. Artysta świetnie wykorzystuje zasady rzutu środkowego i równoległego bazując zawsze na szczegółowych szkicach i matematycznych obliczeniach.

Szczególnym obszarem zainteresowań Eschera były tesselacje, czyli parkietaże płaszczyzny lub posadzki.

Artysta tak pisał w liście do bratanka w 1944 roku: „Na pierwszym miejscu w pracy stawiam dopełniający się bez reszty regularny podział płaszczyzny. We wszystkich rysunkach z ostatnich kilku lat pokrywam ją całkowicie przystającymi figurami, nie pozostawiając ani kawałka wolnej przestrzeni; moje rysunki nie maja końca i powtarzają się na nich bez przerwy te same elementy.”

co na co dzień?

Całkowite wypełnienie płaszczyzny jednakowymi elementami to rzeczywisty problem dnia codziennego. Niczym innym jak parkietażem jest projektowanie glazury łazienkowej lub kuchennej, terakoty, chodników, wzorów na tkaniny, serwetki lub papiery ozdobne.

Matematyka i sztuka to tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Większość odbiorców sztuki Eschera często nie uświadamia sobie, że obcuje z matematyką. Współczesne techniki komputerowe otwierają przed wszystkimi drogę do wyjątkowej działalności artystycznej. Matematyczna sztuka komputerowa, w szczególności sztuka algorytmiczna, to prace wygenerowane przy pomocy matematycznych algorytmów. Escher był prekursorem takich działań. Pokazał, że nawet proste techniki teselacji, bez pogłębionej wiedzy matematycznej, mogą prowadzić do nietuzinkowego artystycznego efektu.

Wykorzystując możliwości współczesnych programów komputerowych, możemy założyć własną pracownię artystyczną i tworzyć własne fantastyczne wizje, które stanowią źródło współczesnej sztuki użytkowej.

O projekcie: filozofia

Geometria jest najstarszym działem matematyki i jednocześnie budzi najwięcej trudności. Przygotowanie materiałów dla nauczycieli oraz udział uczniów w konkursie matematyczno-graficznego mają służyć lepszemu zrozumieniu, skuteczniejszemu nauczaniu, a w rezultacie „polubieniu” geometrii – działu matematyki, który dla wielu uczniów stanowi przyczynę wielu niepowodzeń szkolnych.

Nadrzędnym celem realizacji konkursu jest wzrost ogólnych zdolności poznawczych i logicznego myślenia, wzrost świadomości rozumienia pojęć geometrycznych wraz z opanowaniem odpowiednich umiejętności oraz rozwijanie wrażliwości geometrycznej do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami w życiu codziennym.

O projekcie: przebieg akcji

Pierwszy etap realizacji całego projektu to opracowanie dla nauczycieli materiałów dydaktycznych propagujących twórczość Maurits’a Escher’a wraz z treścią geometryczną, w szczególności poświęconą parkietażom.

Kolejny etap projektu to realizacja dwuczęściowego konkursu matematyczno-graficznego dla młodzieży. Zadaniem etapu korespondencyjnego jest zaprojektowanie parkietażu (teselacji). Finał konkursu odbędzie się w Łodzi i oprócz sprawdzenia swojej wiedzy w formie testu, każdy z finalistów będzie miał za zadanie wykreować parkietaż na miejscu, w obecności jury. Akcja zakończona będzie realizacją wernisażu prac laureatów konkursu
oraz udostępnionych przez Fundację Eschera wybranych Jego dzieł.

O projekcie: dlaczego warto?

Escher – fenomen logicznego designu to jedyny tego typu projekt realizowany na tak dużą skalę w Polsce. To połączenie elementów o charakterze edukacyjnym z projektowaniem dla przemysłu oraz pierwszą w kraju wystawą prac holenderskiego artysty.

Bezpośredni oraz pośredni uczestnicy projektu będą pochodzić z terenu całej Polski. Realizatorzy pragną zaprosić do współpracy autorytety z dziedziny geometrii oraz designu.

Projekt odbywa się pod patronatem wielu instytucji i wspierany jest pod względem finansowym.

Przedsięwzięcie nawiązuje do promocji sztuki międzykulturowej i podstaw współczesnego designu. Ideą działań jest uzmysłowienie uczestnikom i odbiorcom akcji jak ważna jest umiejętność interpretacji (translacji) wyobraźni geometrycznej na współczesne projekty wykończenia wnętrz w nawiązaniu do sztuki Eschera, przy użyciu nowoczesnych technologii, innowacyjnych materiałów oraz nowoczesnego wzornictwa. Projekt jednocześnie ukazuje połączenie dziedzin naukowych: matematyki, psychologii i historii sztuki oraz stanowi innowacyjną motywację w edukacji przestrzennej dla różnych grup wiekowych, dziedzin społecznych oraz gospodarczych.

To promocja polskiego, współczesnego designu użytkowego (polskich marek) w aspekcie kultury poprzez ukazanie dziedzictwa i tradycji sztuki parkietażu w Polsce w połączaniu z najnowocześniejszymi technologiami dotyczącymi wnętrzarstwa oraz produktów i przedmiotów o charakterze użytkowym.

Fundacja KOLOROWO stara się o umożliwienie laureatom konkursu (w ramach nagrody), udziału w wyjeździe o charakterze edukacyjnym do Holandii.

Znajdź nas na: