loading

Loading...

Szkoła na widelcu

Szkoła na widelcu

Po raz czwarty Smacznie Zdrowo Kolorowo odbywa się pod patronatem Fundacji Szkoła na widelcu.

Szkoła na widelcu jest organizacją pozarządową, która powstała w 2012 r. Zgodnie z założeniami statutu działa na rzecz poprawy jakości odżywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz ma na celu krzewienie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego.

Do najważniejszych działań Fundacji należy udoskonalanie portalu, który dostarcza zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o żywieniu najmłodszych. Twórcy Fundacji skupiają się również wokół organizacji trasy/Road Show po największych 10 miastach Polski z zaplanowanymi konferencjami prasowymi poświęconymi żywieniu dzieci i młodzieży w Polsce oraz towarzyszącymi im warsztatami edukacyjno – kulinarnymi i szkoleniami (www.szkolnesmaki.pl).

Pomysłodawcą i prezesem Fundacji jest Grzegorz Łapanowski.

Znajdź nas na: