loading

Loading...

Panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne

Panele dyskusyjne. Fundacja KOLOROWO wraz z Łódzkim Klubem Tygodnika Powszechnego zaprasza młodzież do udziału w debacie pod tytułem „Inny?” w ramach projektu: „100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze”.

Tematyka zagadnień do paneli dyskusyjnych z młodzieżą:

Joanna Podolska – dziennikarka i publicystka, dyrektor Centrum Dialogu Marka Edelmana,

Tematyka: Problem antysemityzmu w Polsce, Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego mimo od wielu lat formalnej nieobecności Żydów w Polsce nadal potrafimy zachowywać się stereotypowo i traktować Żydów inaczej niż siebie samych.

dr Monika Kopytowska – językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ, badacz i praktyk w dziedzinie komunikacji interkulturowej i konfliktu.

Tematyka: Różnorodność kulturowa: co nam daje, czego nas uczy, dlaczego się jej boimy? „Inny” w „moim” świecie, czyli odmienne zachowania, wartości, normy i próby szukania wspólnej płaszczyzny. Rola języka i komunikacji w oswajaniu inności.

Tomasz Gąsienica-Józkowy – wybitny stylista współpracujący z topowymi polskimi projektantami, były radiowiec i współautor internetowego miesięcznika „Reporter”,

Tematyka: Na ile moda definiuje inność, na ile definiuje nas samych? Czy warto być bezkrytycznie modnym, nie tylko pod względem wyglądu, ale również poglądów. Czy moda cięgnie za sobą tłumy? Skutki społeczne mody w Internecie.

Piotr Kłys – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji Urzędu Miasta Łodzi.

Tematyka: „Kim jestem – patrząc w lustro zobaczyć Innego”. Różnorodność jako źródło tolerancji i kształcenia postaw społecznych.

Znajdź nas na: