loading

Loading...

Projekty

Projekty

Fundacja KOLOROWO realizuje projekty społeczne, kulturalne oraz edukacyjne skierowane do dużych i małych, starszych i młodszych z pomocą ludzi dobrej woli, którzy chcą się zaangażować społecznie.

Projekty/ 2018/19

Podstawowym celem Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze. Wdrażamy swoje założenia poprzez organizację różnego rodzaju projektów skierowanych do osób w różnym wieku z terenu całego kraju (w szczególności miasta Łodzi).

Udało nam się zrealizować:

(INNY?/ 100 LAT TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W KULTURZE; dofinansowanie: 8 000,00PLN/ Urząd Miasta Łodzi/ 2018,
10 WAŻNYCH SŁÓW; dofinansowanie: 11 000,00PLN/ Urząd Miasta Łodzi, Fundacja LOTTO/ 2018),

(MATEMATYCZNE NATCHNIENIE DLA ARTYSTY; dofinansowanie: 65 610,00 PLN/ Fundacja PZU, mBanku/2018,
FENOMEN LOGICZNEGO DESIGNU; dofinansowanie: 43 400,00 PLN/ Urząd Miasta Łodzi, OPUS, Fundacja mBanku/ 2019),

(SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO; dofinansowanie: 10 000,00PLN/ Urząd Miasta Łodzi/ 2019,
WERANDA DLA PSZCZOŁY; dofinansowanie: 5 000,00 PLN/ OPUS/ 2019,
SENIORALNE PRZETWORY; dofinansowanie: 6 400,00 PLN/ OPUS/ 2019),

(zadania zrealizowane w ramach międzynarodowego tygodnia kodowania MEET AND CODE; dofinansowanie: 1600,00PLN/ Fundacja TechSoup/ 2017, dofinansowanie: 3 400,00PLN/ Fundacja TechSoup/ 2018, 3 400,00PLN/ Fundacja TechSoup/ 2019,),

(POLKI FOLKI; dofinansowanie: 36 700,00 PLN/ Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Narodowe Centrum Kultury/ 2018, 19 000,00/ Biuro Niepodległa/2019),

(MŁODZI SZUKAJĄ MISTRZÓW; dofinansowanie 14 000,00 PLN/ Urząd Miasta Łodzi/ 2018,
MAPA GINĄCYCH ZAWODÓW; dofinansowanie: 34 000,00PLN/ Muzeum Historii Polski, Urząd Miasta Łodzi/2019,
PASJA ŻYCIA),

(OD KROPLI WODY PO OCEAN ŻYCIA,
UPCYCLINGOWY ZAWRÓT GŁOWY).

Fenomen logicznego designu

W ramach programu FENOMEN LOGICZNEGO DESIGNU poświęconego promocji twórczości Mauritsa Cornelisa Escher w listopadzie 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć – specjalistów twórczości holenderskiego grafika (polskich i zagranicznych). Wykłady odbyły się na terenie Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału matematyki oraz Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

A gościliśmy:
PROF. DORIS SCHATTSCHNEIDER (Moravian College/USA), która po raz pierwszy w Polsce wygłosiła wykłady: „Matematyka i sztuka M.C. Eschera” (Mathematics and the Art of M.C. Escher) oraz „Matematyczna strona M.C. Eschera” (The Mathematical Side of M.C. Escher),
JUDITH KADEE (Kurator w Escher w Het Paleis/ Holandia), która również po raz pierwszy w naszym kraju zaprezentowała wykład: „Ukryte skarby największej kolekcji muzeum Eschera”/ „The hidden treasures of the largest Escher museum collection”.
DR ZDZISŁAW POGODA (wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego), który wygłosił wykład „Matematyczne inspiracje Escherem”.

Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi, Fundację mBanku oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPU.

starszy wykładowca w Instytucie Matematyki UJ i profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Interesuje się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, szczególnie w kosmologii, oraz historią matematyki.

dr Zdzisław Pogoda

Fenomen logicznego designu

jest kuratorką w Escher w Het Paleis w Den Haag (Holandia). Realizuje wystawy dzieł M.C. Escher'a w dawnym pałacu królewskim, który obecnie jest muzeum poświęconym wyłącznie życiu i twórczości znanego na całym świecie grafika.

Judith Kadee

Fenomen logicznego designu

(Moravian College w Betlejem/ Pensylwania/ USA) autorka wielu publikacji oraz szeregu wykładów dotyczących wpływu matematyki na prace holenderskiego grafika M.C. Escher.

prof. Doris Schattschneider

Fenomen logicznego designu

100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze

Projekt „100 lat Tożsamości Narodowej w Kulturze” obejmuje realizację trzech wydarzeń związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości:

  1. Debata pod tytułem „Inny?” z udziałem młodzieży z terenu miasta Łodzi z udziałem osobistości ze świata Kościoła, nauki i kultury;
  2. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja z udziałem mieszkańców gminy Drużbice;
  3. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem Polaków reprezentujących różne wyznania.

Wydarzenia mają być dowodem tego, że bogactwo kultury Polskiej kreowane jest i istnieje dzięki twórczości materialnej i niematerialnej nie tylko narodu polskiego, ale również innych grup etnicznych, religijnych i kulturowych, że „inność” nie koniecznie musi być „obcością”.

Celem Debaty „Inny?” jest poruszenie problemu „odmienności” człowieka ze względu na kolor skóry, pochodzenie, poglądy, kulturę, wyznanie, status majątkowy, niepełnosprawność (fizyczną, psychiczną), zwrócenie uwagi na problem uchodźców, w szczególności dotyczący dzieci oraz przejawy antysemityzmu.

Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz RYŚ święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Kierownik Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II. Od 28 września 2011 r. biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, a od 4 listopada 2017 roku Arcybiskup Metropolita Łódzki.

abp Grzegorz Ryś

Udział w debacie "Inny?"

Amerykańsko-polski religioznawca i historyk, od 2004 naczelny rabin Polski. Pełni wiele ważnych funkcji w społecznym i kulturowym życiu polskich Żydów. Bierze udział w dialogu polsko-żydowskim i chrześcijańsko-żydowskim. 15 grudnia 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Michael Schudrich

Udział w debacie "Inny?"

W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną.

Janina Ochojska

Udział w debacie "Inny?"

Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim (Instytut Kultury Współczesnej), w latach 1993-2011 dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Prowadzi działalność popularyzującą historię i kulturę Łodzi, w tym przede wszystkim jej wielokulturowe korzenie.

dr Joanna Podolska

Udział w debacie "Inny?"

Językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ, od 10 lat pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus na Wydziale Filologicznym i pełniąc ją niejednokrotnie wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację założeń uczelni.

dr Monika Kopytowska

Projekt "Inny?"

Chrześcijanin, demokrata, członek Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego, całe życie zawodowe związany z polityką społeczną, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw „Feniks”, przewodniczący KDO ds różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

Piotr Kłys

Projekt "Inny?"

Teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu. W latach siedemdziesiątych współtworzył z Krzysztofem Babickim studencki teatr Jedynka. Jako student teologii założył i prowadził we współpracy z aktorami Teatru Wybrzeże teatr seminaryjny.

ks. Krzysztof Niedałtowski

Udział w debacie "Inny?"

Polski dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press . Po raz pierwszy w 2006 roku w kategorii wywiad i w 2007 w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Na koncie ma również nagrodę „Ślad”, MediaTory, Wiktora w kategorii największe odkrycie telewizyjne oraz Wiktora Publiczności. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski program w TVP1, obecnie w stacji TVN współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!”, jest też felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.

Szymon Hołownia

Projekt "Inny?"

10 ważnych słów

Zadanie DEKALOG POLSKI – „10 ważnych słów” polega na organizacji wydarzeń w oparciu o utwory Marka Grechuty – z płyty pod tytułem „10 ważnych słów” wydanej w 1994 r. (ważne sowa to: 1.Ojczyzna, 2. Wolność, 3. Władza, 4. Prawo, 5. Praca, 6.Wiedza, 7. Solidarność, 8. Natura, 9. Sztuka, 10. Miłość).

W ramach projektu wnioskodawca zakłada:

  1. Realizację konkursu fotograficznego w oparciu o twórczość M. Grechuty pod tytułem „10 ważnych słów”. Zadaniem beneficjentów konkursu będzie przesłanie od 3 do 5 prac fotograficznych ilustrujących wybrane słowa zaczerpnięte z twórczości poety: Ojczyzna, Wolność, Władza (www.pasjazycia.com);
  2. Organizację debaty DEKALOG POLSKI – „10 ważnych słów” osób obdarzonych autorytetem społecznym z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. łódzkiego oraz studentów łódzkich uczelni.

Projekt był współfinansowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Fundację Lotto.

Chrześcijanin, demokrata, członek Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego, całe życie zawodowe związany z polityką społeczną, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw „Feniks”, przewodniczący KDO ds różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

Piotr Kłys

Projekt "Inny?"

wybitny aktor teatralny i filmowy. Absolwent krakowskiej PWST (1968). Przez kilkanaście sezonów związany był ze stołecznymi scenami – Teatrem Dramatycznym, Współczesnym, Powszechnym i Studio. W 1988 roku wyjechał do Wiednia. Po powrocie do kraju został aktorem Teatru Narodowego, a w 2000 roku wrócił na deski Teatru Współczesnego. Od 2003 roku był w zespole warszawskiego Teatru Polskiego. Pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medalem Zasłużony dla Miasta Warszawy. Fundator „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”.

Olgierd Łukaszewicz

Debata Dekalog Polski

dziennikarka i publicystka, z wykształcenia teatrolog. Ukończyła studia na Wydziale Wiedzy o TPWST w Warszawie. Uzyskała również dyplom MBA. Była stypendystką National Forum Foundation, prowadziła wykłady z zakresu dziennikarstwa i PR w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pełniła funkcję prezesa Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy, Założonej przez dziennikarzy różnych mediów, a wspomagającej instytucje i ośrodki zajmujące się dziećmi. Od 1991 pracuje jako dziennikarka i publicystka „Gazety Wyborczej”, współpracuje też z radiem Tok FM. Jest współautorką książki Dekady. 1985–1994, z serii poświęconej historii Polski po II wojnie światowej.Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

red. Dominika Wielowieyska

Projekt Dekalog Polski

reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenograf, scenarzysta, grafik, producent. Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a od 1989 roku jej wykładowca oraz opiekun artystyczny wielu etiud studenckich. Od 2012 roku Rektor uczelni.

prof. Mariusz Grzegorzek

Projekt Dekalog Polski