loading

Loading...

Fundacja KOLOROWO

Fundacja KOLOROWO

Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów (Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools,Ofsted 2003).

Misja Fundacji KOLOROWO

Naszą misją jest poprawa świata globalnego oraz pojedynczej jednostki poprzez prowadzenie działań pobudzających kreatywność w różnych obszarach życia. Naszym celem jest rozwój i podejmowanie działań w zakresie kształtowania i propagowania kreatywnej edukacji i aktywnych postaw społecznych.

Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy.

Pablo Ruiz Picasso - at

Żeby być wynalazcą trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci.

Thomas Edison - at

Wolę błędy entuzjasty od mądrości mędrca.

Anatol France - at

Najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker - at

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wpłać darowiznę na rzecz Fundacji KOLOROWO.

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3

KRS: 0000313952

Numer rachunku bankowego mBANK:

02 1140 2004 0000 3202 7690 8845

NASZE STRONY

Realizacjom naszych projektów często towarzyszy strona internetowa z opisem ich przebiegu.

to akcja propagująca wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania i spożywania rodzinnego posiłku ...

smacznie.edu.pl

Smacznie Zdrowo Kolorowo

to cykl ogópolskich konkursów fotograficznych dla młodzieży realizowanych od 2013 ...

pasjazycia.com

Pasja życia

to niezastąpiona niczym satysfakcja płynąca z wymyślania, kombinowania i tworzenia z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie nowego ...

upcycling.edu.pl

Upcyclingowy Zawrót Głowy

to projekt edukacyjny, którego kulminacją będzie realizacja pierwsze w Polsce wystawy prac holenderskiego artysty ...

Logiczny design

Fenomen logicznego designu

to baza lokalizacji zakładów rzemieślniczych, których właściciele wykonują ginące zawody, sami siebie nazwywając „dinozaurami” swojego fachu...

mapaginacychzawodow.pl

Ginące zawody

strona poświęcona realizacji konkursu na koncepcję zielonych ścian lub dachów...

zielone-dachy.edu.pl

zielone-dachy.edu.pl

KOLOROWO wspierają:

Fundację KOLOROWO tworzą ludzie dobrej woli, którzy chcą się angażować społecznie w realizację projektów. Składamy im serdecznie podziękowania.

fotograf, prowadzi warsztaty dla Muzeum Fabryki oraz Muzeum Kinematografii, współpracuje z Agencją Eventową 8 Dzień Tygodnia

Agnieszka Bohdanowicz

Współpraca

marketingowiec, koordynator, społecznik, pasjonatka rękodzieła artystycznego i DIY

Annett Mizerska

współpraca

trener twórczego myślenia, pedagog, edukator ...

dr Monika Just

Współpraca

ekspert w budowaniu wizerunku, prezenterka TV i dziennikarka ...

Joanna Zawisza

Współpraca (2018r.)

antropolożka kultury, zawodowo związana z branżą PR-u i CSR-u

Marta Pietrasik-Mariańska

Współpraca

stylista, backstage manager, wykładowca szkół artystycznych, z zamiłowania dziennikarz ...

Tomasz Gąsienica-Józkowy

Koordynator

artysta plastyk, projektant wnętrz, ogrodów, mebli i kominków, rzeźbiarz i malarz ...

Zdzisław Bolanowski

Współpraca

Grantodawcy

KOLOROWO otrzymało wsparcie w postaci grantów od:

Naszą misją jest poprawa świata globalnego oraz pojedynczej jednostki poprzez prowadzenie działań pobudzających kreatywność w różnych obszarach życia. Naszym celem jest rozwój i podejmowanie działań w zakresie kształtowania i propagowania kreatywnej edukacji i aktywnych postaw społecznych.

Organizacja istnieje od 2008r., ale dopiero po zmianie prezesa Zarządu Fundacji (08.2017) rozpoczęła swoje prężne działania. Mimo niewielkiego zespołu tworzącego samą organizację – chęćrozwoju organizacji oraz słuchanie i otwartość na potrzeby innych pozwoliły nam na realizację kilkudziesięciu projektów. Wsłuchujemy się w potrzeby osób i firm z nami współpracujących i wspieramy ich doprowadzając do realizacji swoich i ich zamierzeń. Wdrażamy w życie założenia poprzez organizację różnego rodzaju projektów skierowanych do młodzieży, seniorów oraz lokalnych społeczności.

W ostatnich lata zrealizowaliśmy:

  • debaty społeczne: INNY? 100 LAT TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W KULTURZE, 10 WAŻNYCH SŁÓW,
  • projekty edukacyjne: MATEMATYCZNE NATCHNIENIE DLA ARTYSTY, FENOMEN LOGICZNEGO DESIGNU (www.logicznydesign.pl)
  • akcje społeczne: SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO, SENIORALNE PRZETWORY, WERANDA DLA PSZCZOŁY,
  • akcje promujące i wykorzystujące nowoczesne technologie w ramach MEET AND CODE,
  • akcje ekologiczne promujące zieloną architekturę: ZIELONE POGOTOWIE ANTYSMOGOWE,
  • projekt promujący tożsamość narodową: POLKI FOLKI 2018 i 2019r, NIEPODLEGŁA ETYKIETA,
  • projekty pobudzające kreatywność: MODOWY TEATR (w ramach Łodzi Akademickiej),
  • projekt społeczno-kulturalny: MŁODZI SZUKAJĄ MISTRZÓW, MAPA GINĄCYCH ZAWODÓW www.mapaginacychzawodow.pl, RZEMIEŚLNIK ARTYSTA, SPACERY SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW, TROPEM ŁÓDZKICH MAGLI, DZIECI DZIECIOM,
  • konkursy fotograficzne i ekologiczne: cykl PASJA ŻYCIA www.pasjazycia.com, UPCYCLINGOWY ZAWRÓT GŁOWY www.upcycling.edu.pl),
  • we współpracy z partnerami zrealizowaliśmy również: WIDZIAŁEM PRZYSZŁOŚĆ #ROKlEMA2021 oraz MŁODZIEŻOWA LIGA WINDSURFINGOWA.

Fundacja z każdym rokiem rozwija się pod względem realizacji zadań i pozyskiwania na nie środków.

W ostatnich latach otrzymaliśmy wsparcie od: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury, Biura Programu Niepodległa, Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundacji TechSoup, Fundacji PZU, Fundacji LOTTO, Fundacji mBanku, PKO BP, Cetrum Hadlowe M1 oraz od firm prywatnych i innych instytucji np.: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, Izba Rzemieślnicza w Łodzi, BartoliniAir, Passage Cosmetics Laboratory.

W 2018r wraz z grupą podopiecznych reprezentowaliśmy Polskę (jako jedno z 5 wydarzeń z całego kraju) w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania (Meet and code) organizowanym przez Fundacje TechSoup, zakodowaliśmy wówczas z dziećmi trasę 8 ozobotów (małych robotów) do muzyki Poloneza W.Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Premiera „Tańca ozobotów” miała miejsce 11 listopada w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W 2019r rozpoczęliśmy współpracę z Państwowym Urzędem Patentowym pełniąc funkcję merytoryczną w organizowanym przez Urząd konkursie na „Ambasadora Szkolnej Wynalazczości”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z Polski i młodzieży polonijnej. Od 2018r współpracujemy ze Szkołą Polską w Katarze.

Współpracujemy też z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności, które patronowało kilku naszym projektom.

Od grudnia 2021 roku uczestniczymy w innowacyjnym projekcie realizowanym przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Akademią Gier Edukacyjnych, którego celem jest nabycie doświadczenia wykorzystywania metody design thinking w procesie tworzenia gier edukacyjnych. Również od grudnia 2021 współpracujemy z Łódzkim Uniwersytet Dziecięcym oraz Polską Fundacją Fantastyki Naukowej przy realizacji konferencji realizowanej przez grupę dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi.

Od 2018r realizujemy międzynarodowy projekt edukacyjny FENOMEN LOGICZNEGO DESIGNU inspirowany twórczością Mauritsa Cornelisa Eschera. Celem projektu jest przełożenie twórczości holenderskiego artysty na współczesne dziedziny edukacji, kultury, mody i designu oraz budowanie pozytywnego wizerunku indywidualnych młodych talentów projektowania w nawiązaniu do rozwiązań inspirowanych twórczością niderlandzkiego artysty grafika. Projekt stanowi innowacyjną metodę w edukacji geometrycznej.

W listopadzie 2019 r gościliśmy po raz pierwszy w Polsce – specjalistów twórczości holenderskiego grafika: PROF. DORIS SCHATTSCHNEIDER (Moravian College/USA) i JUDITH KADEE (Kurator w Escher w Het Paleis/ Niderlandy) oraz DR ZDZISŁAWA POGODĘ (Uniwersytet Jagielloński), z wykładami dot. matematyki i sztuki w twórczości Eschera. Projekt odbywał się między innymi pod Patronatem PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Centrum Promocji Mody w Łodzi. Efekty projektu podsumowano w reportażu: https://www.kolorowo.org/2020/01/29/fenomen-logicznego-designu-modna-logika/

W 2021 roku nasza przedstawicielka uczestniczyła w cyklu szkoleń prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej. Zajęcia odbywały się w ramach międzynarodowego projektu Phereclos. Zajęcia organizowane były przez Łódzki Uniwersytet Dziecięcy przy Politechnice Łódzkiej (partner w projekcie ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, koordynowany przez Uniwersytet Dziecięcy w Wiedniu). Projekt zakłada współpracę szkół i ośrodków akademickich z myślą o stworzeniu wspólnych środowisk edukacyjnych. W ramach projektu powstanie sześć „Lokalnych klastrów edukacyjnych” (ang. Local Education Clusters, LEC), które będą działać jako czynniki sprzyjające innowacjom w edukacji, skupiając szkoły i inne podmioty w systemie edukacyjnym (uniwersytety, organizacje rządowe i pozarządowe, firmy, organizacje charytatywne, muzea). Kolorowo dołączało do takiej grupy w lutym 2022r.

W 2021 roku realizowaliśmy projekt (w ramach Meet and code – międzynarodowego tygodnia kodowania) dotyczący sztucznej inteligencji. Pojęliśmy wówczas współpracę z Panią Adą Pawlak z Uniwersytetu Łódzkiego, która specjalizuje się w technologii przyszłości.

W myśl idei przyświecającej projektowi PHERECLOS w roku 2022 byliśmy partnerem konferencji realizowanej przez dzieci. Współorganizatorem konferencji był Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej. Patronat nad wydarzeniem objęły Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Fundacja Fantastyki Naukowej oraz EC1 – Miasto Kultury. Wydarzanie odbywało się w formie online i w większości był przygotowany i poprowadzony przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi (z niewielką pomocą osób dorosłych). Plan wydarzenia obejmował warsztaty: „Wiedza o Kosmosie” (Gość specjalny Pani dr Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk); „Media przyszłości” (Gość specjalny Pani Ada Pawlak – specjalista z zakresu sztucznej inteligencji); „Transport Przyszłości” oraz wywiad specjalny z Panem Arturem Chmielewskim (NASA), który łączył się z dziećmy z siedziby NASA.

W 2023 roku realizowana była kolejna edycja spotkań konferencyjnych. Tym razem w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Łodzi, po miesiącach solidnych przygotowań, odbyła się konferencja PRAWO21, również jako – kontynuacja międzynarodowego projektu PHERECLOS. Fundacja KOLOROWO patronowała wydarzeniu, z racji doświadczenia była istotnym parterem całej akcji. Wydarzenie zainicjowali uczniowie, a podjęte przez nich tematy obejmowały różnorakie gałęzie prawa. Uczniowie mieli możliwość uzupełnić swą wiedzę o zagadnienia dotyczące tworzenia prawa, uszczerbków polskiego systemu sądowniczego, czy też różnic i konfliktów na linii prawo krajowe i międzynarodowe. Wraz z pomocą wybitnych ekspertów w danych dziedzinach przeanalizowano zasady kierujące uchwalaniem nowych ustaw, poszerzając temat o działania zwykłych obywateli prowadzące do zaktualizowania Konstytucji w duchu edukacji o możliwościach partycypacji społecznej w życiu publicznym i demokracji bezpośredniej. Omówiono rolę najistotniejszych organów unijnych, takich jak TSUE, dyskutowano o panującym kryzysie niezawisłości i innych skandalach świadczących o upadku praworządności, a także o cenie, którą przyjdzie za nie zapłacić. Wyjątkowym gościem wydarzenia był profesor Adam Bodnar. Prócz wygłoszenia wartościowego wykładu Pan Profesor udzielił odpowiedzi na wszystkie frapujące publiczność pytania, rozwiewając ostatnie związane z prawem wątpliwości zgromadzonych. Wiedza ekspertów oraz żywe prowadzenie wydarzenia przez młodzież umożliwiły usustematyzowanie i znaczne rozszerzenie wiedzy odbiorców Konferencji PRAWO 21.

Wdrażamy swoje założenia poprzez organizację różnego rodzaju projektów skierowanych do osób w różnym wieku z terenu całego kraju (w szczególności miasta Łodzi). Od 2018 roku naszej organizacji udało się pozyskiwać różnego rodzaju dofinansowania na łączną kwotę ponad 436 tyś. PLN (nie wliczamy w to mniejszych darowizn na cele statutowe). Dofinansowania naszych działań pochodziły od: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 41 920 PLN, Narodowego Centrum Kultury: 21 700 PLN, Muzeum Historii Polski: 58 000 PLN, Biura Programu Niepodległa: 35 000 PLN, Urzędu Miasta Łodzi: 81 700 PLN, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS: 47 060 PLN, Marszałka Województwa Małopolskiego: 7 000 PLN, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: 8 000 PLN, Powiat Bełchatowski 2 182 PLN, Fundacji TechSoup: 12 133 PLN, Fundacji PZU: 40 000 PLN, Fundacji LOTTO: 4 000 PLN, Fundacji mBanku: 37 810 PLN, Bank PKO BP: 10 000 PLN, METRO PROPERTIES: 10 000 PLN, Passage Cosmetics: 2 000 PLN, BartoliniAir: 6 000 PLN, Izba rzemieślnicza: 3 000 PLN, ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA: 3 800 PLN, FUNDACJA CODERDOJO POLSKA: 1 663 PLN, Związek Harcerstwa Polskiego (w ramach FIO): 5 000 PLN.