loading

Loading...

Fundacja KOLOROWO

Fundacja KOLOROWO

Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów (Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools,Ofsted 2003).

Misja Fundacji KOLOROWO

Misją Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona praw człowieka i natury, budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych. Celem Fundacji KOLOROWO jest między innymi prowadzenie i wspieranie działań w zakresie: promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej.

Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy.

Pablo Ruiz Picasso - at

Żeby być wynalazcą trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci.

Thomas Edison - at

Wolę błędy entuzjasty od mądrości mędrca.

Anatol France - at

Najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker - at

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wpłać darowiznę na rzecz Fundacji KOLOROWO.

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3

KRS: 0000313952

Numer rachunku bankowego mBANK:

02 1140 2004 0000 3202 7690 8845

NASZE STRONY

Realizacjom naszych projektów często towarzyszy strona internetowa z opisem ich przebiegu.

to akcja propagująca wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania i spożywania rodzinnego posiłku ...

smacznie.edu.pl

Smacznie Zdrowo Kolorowo

to cykl ogópolskich konkursów fotograficznych dla młodzieży realizowanych od 2013 ...

pasjazycia.com

Pasja życia

to niezastąpiona niczym satysfakcja płynąca z wymyślania, kombinowania i tworzenia z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie nowego ...

upcycling.edu.pl

Upcyclingowy Zawrót Głowy

to projekt edukacyjny, którego kulminacją będzie realizacja pierwsze w Polsce wystawy prac holenderskiego artysty ...

Logiczny design

Fenomen logicznego designu

to baza lokalizacji zakładów rzemieślniczych, których właściciele wykonują ginące zawody, sami siebie nazwywając „dinozaurami” swojego fachu...

mapaginacychzawodow.pl

Ginące zawody

strona poświęcona realizacji konkursu na koncepcję zielonych ścian lub dachów...

zielone-dachy.edu.pl

zielone-dachy.edu.pl

strona poświęcona realizacji zadań związanych z aktywnością społeczną i obywatelską ...

na100niepodlegla.pl

na100niepodlegla.pl

KOLOROWO wspierają:

Fundację KOLOROWO tworzą ludzie dobrej woli, którzy chcą się angażować społecznie w realizację projektów. Składamy im serdecznie podziękowania.

fotograf, prowadzi warsztaty dla Muzeum Fabryki oraz Muzeum Kinematografii, współpracuje z Agencją Eventową 8 Dzień Tygodnia

Agnieszka Bohdanowicz

Współpraca

marketingowiec, koordynator, społecznik, pasjonatka rękodzieła artystycznego i DIY

Annett Mizerska

współpraca

trener twórczego myślenia, pedagog, edukator ...

dr Monika Just

Współpraca

ekspert w budowaniu wizerunku, prezenterka TV i dziennikarka ...

Joanna Zawisza

Współpraca (2018r.)

antropolożka kultury, zawodowo związana z branżą PR-u i CSR-u

Marta Pietrasik-Mariańska

Współpraca

stylista, backstage manager, wykładowca szkół artystycznych, z zamiłowania dziennikarz ...

Tomasz Gąsienica-Józkowy

Koordynator

artysta plastyk, projektant wnętrz, ogrodów, mebli i kominków, rzeźbiarz i malarz ...

Zdzisław Bolanowski

Współpraca

Grantodawcy

KOLOROWO otrzymało wsparcie w postaci grantów od:

Statut i sprawozdania