loading

Loading...

Fundacja KOLOROWO

Fundacja KOLOROWO

Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów (Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools,Ofsted 2003).

Misja Fundacji KOLOROWO

Misją Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona praw człowieka i natury, budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych. Celem Fundacji KOLOROWO jest między innymi prowadzenie i wspieranie działań w zakresie: promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej.

Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy.

Pablo Ruiz Picasso - at

Żeby być wynalazcą trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci.

Thomas Edison - at

Wolę błędy entuzjasty od mądrości mędrca.

Anatol France - at

Najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker - at

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wpłać darowiznę na rzecz Fundacji KOLOROWO.

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3

KRS: 0000313952

Numer rachunku bankowego mBANK:

02 1140 2004 0000 3202 7690 8845

NASZE STRONY

Realizacjom naszych projektów często towarzyszy strona internetowa z opisem ich przebiegu.

to akcja propagująca wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania i spożywania rodzinnego posiłku ...

smacznie.edu.pl

Smacznie Zdrowo Kolorowo

to cykl ogópolskich konkursów fotograficznych dla młodzieży realizowanych od 2013 ...

pasjazycia.com

Pasja życia

to niezastąpiona niczym satysfakcja płynąca z wymyślania, kombinowania i tworzenia z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie nowego ...

upcycling.edu.pl

Upcyclingowy Zawrót Głowy

to projekt edukacyjny, którego kulminacją będzie realizacja pierwsze w Polsce wystawy prac holenderskiego artysty ...

Logiczny design

Fenomen logicznego designu

KOLOROWO wspierają:

Fundację KOLOROWO tworzą ludzie dobrej woli, którzy chcą się angażować społecznie w realizację projektów. Składamy im serdecznie podziękowania.

artysta plastyk, projektant wnętrz, ogrodów, mebli i kominków, rzeźbiarz i malarz ...

Zdzisław Bolanowski

Współpraca

trener twórczego myślenia, pedagog, edukator ...

dr Monika Just

Współpraca

stylista, backstage manager, wykładowca szkół artystycznych, z zamiłowania dziennikarz ...

Tomasz Gąsienica-Józkowy

Koordynator

ekspert w budowaniu wizerunku, prezenterka TV i dziennikarka ...

Joanna Zawisza

Współpraca

Fotograf. Prowadzi warsztaty dla Muzeum Fabryki w Łodzi oraz Muzeum Kinematografii. Współpracuje z Agencją Eventową 8 Dzień Tygodnia i Fundacją Kolorowo.

Agnieszka Bohdanowicz

Ginące zawody