loading

Loading...

Fundacja KOLOROWO

Fundacja KOLOROWO

Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów (Handbook for Inspecting Nursery and Primary Schools,Ofsted 2003).

Misja Fundacji KOLOROWO

Naszą misją jest poprawa świata globalnego oraz pojedynczej jednostki poprzez prowadzenie działań pobudzających kreatywność w różnych obszarach życia. Naszym celem jest rozwój i podejmowanie działań w zakresie kształtowania i propagowania kreatywnej edukacji i aktywnych postaw społecznych.

Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy.

Pablo Ruiz Picasso - at

Żeby być wynalazcą trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci.

Thomas Edison - at

Wolę błędy entuzjasty od mądrości mędrca.

Anatol France - at

Najlepszą metodą na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker - at

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wpłać darowiznę na rzecz Fundacji KOLOROWO.

90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3

KRS: 0000313952

Numer rachunku bankowego mBANK:

02 1140 2004 0000 3202 7690 8845

NASZE STRONY

Realizacjom naszych projektów często towarzyszy strona internetowa z opisem ich przebiegu.

to akcja propagująca wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania i spożywania rodzinnego posiłku ...

smacznie.edu.pl

Smacznie Zdrowo Kolorowo

to cykl ogópolskich konkursów fotograficznych dla młodzieży realizowanych od 2013 ...

pasjazycia.com

Pasja życia

to niezastąpiona niczym satysfakcja płynąca z wymyślania, kombinowania i tworzenia z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie nowego ...

upcycling.edu.pl

Upcyclingowy Zawrót Głowy

to projekt edukacyjny, którego kulminacją będzie realizacja pierwsze w Polsce wystawy prac holenderskiego artysty ...

Logiczny design

Fenomen logicznego designu

to baza lokalizacji zakładów rzemieślniczych, których właściciele wykonują ginące zawody, sami siebie nazwywając „dinozaurami” swojego fachu...

mapaginacychzawodow.pl

Ginące zawody

strona poświęcona realizacji konkursu na koncepcję zielonych ścian lub dachów...

zielone-dachy.edu.pl

zielone-dachy.edu.pl

KOLOROWO wspierają:

Fundację KOLOROWO tworzą ludzie dobrej woli, którzy chcą się angażować społecznie w realizację projektów. Składamy im serdecznie podziękowania.

fotograf, prowadzi warsztaty dla Muzeum Fabryki oraz Muzeum Kinematografii, współpracuje z Agencją Eventową 8 Dzień Tygodnia

Agnieszka Bohdanowicz

Współpraca

marketingowiec, koordynator, społecznik, pasjonatka rękodzieła artystycznego i DIY

Annett Mizerska

współpraca

trener twórczego myślenia, pedagog, edukator ...

dr Monika Just

Współpraca

ekspert w budowaniu wizerunku, prezenterka TV i dziennikarka ...

Joanna Zawisza

Współpraca (2018r.)

antropolożka kultury, zawodowo związana z branżą PR-u i CSR-u

Marta Pietrasik-Mariańska

Współpraca

stylista, backstage manager, wykładowca szkół artystycznych, z zamiłowania dziennikarz ...

Tomasz Gąsienica-Józkowy

Koordynator

artysta plastyk, projektant wnętrz, ogrodów, mebli i kominków, rzeźbiarz i malarz ...

Zdzisław Bolanowski

Współpraca

Grantodawcy

KOLOROWO otrzymało wsparcie w postaci grantów od:

KOLOROWO wspiera rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona praw człowieka i natury, budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych. Prowadzimy i wspieramy m.in. działania w zakresie: promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej.

Mimo niewielkiego zespołu tworzącego samą organizację – chęć rozwoju organizacji oraz słuchanie i otwartość na potrzeby innych pozwoliły nam na realizację kilkudziesięciu projektów. Wsłuchujemy się w potrzeby osób i firm z nami współpracujących i wspieramy ich doprowadzając do realizacji swoich i ich zamierzeń. Wdrażamy w życie założenia poprzez organizację różnego rodzaju projektów skierowanych do
młodzieży, seniorów oraz lokalnych społeczności.

W ostatnich lata zrealizowaliśmy:
– debaty społeczne: INNY? 100 LAT TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W KULTURZE, 10 WAŻNYCH SŁÓW,
– projekty edukacyjne: MATEMATYCZNE NATCHNIENIE DLA ARTYSTY, FENOMEN LOGICZNEGO DESIGNU,
– akcje społeczne: SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO, SENIORALNE PRZETWORY, WERANDA DLA PSZCZOŁY,
– akcje promujące i wykorzystujące nowoczesne technologie w ramach MEET AND CODE,
– akcje ekologiczne promujące zieloną architekturę: ZIELONE POGOTOWIE ANTYSMOGOWE,
– projekt promujący tożsamość narodową: POLKI FOLKI 2018 i 2019r, NIEPODLEGŁA ETYKIETA,
– projekty pobudzające kreatywność: MODOWY TEATR,
– projekt społeczno-kulturalny: MŁODZI SZUKAJĄ MISTRZÓW, MAPA GINĄCYCH ZAWODÓW www.mapaginacychzawodow.pl, RZEMIEŚLNIK ARTYSTA, SPACERY SZLAKIEM GINĄCYCH ZAWODÓW,
– konkursy fotograficzne i ekologiczne: cykl PASJA ŻYCIA www.pasjazycia.com, UPCYCLINGOWY ZAWRÓT GŁOWY www.upcycling.edu.pl).

Fundacja z każdym rokiem rozwija się pod względem realizacji zadań i pozyskiwania na nie środków. W ostatnich latach otrzymaliśmy wsparcie od: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Historii Polski, Narodowego Centrum Kultury, Biura Programu Niepodległa, Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Fundacji TechSoup, Fundacji PZU, Fundacji LOTTO, Fundacji mBanku oraz od firm prywatnych i innych instytucji np.: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, Izba Rzemieślnicza w Łodzi, BartoliniAir, Passage Cosmetics Laboratory.

W 2018r wraz z grupą podopiecznych reprezentowaliśmy Polskę (jako jedno z 5 wydarzeń z całego kraju) w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania (Meet and code) organizowanym przez Fundacje TechSoup, zakodowaliśmy wówczas z dziećmi trasę 8 ozobotów (małych robotów) do muzyki Poloneza W.Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Premiera „Tańca ozobotów” miała miejsce 11 listopada w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W 2019r rozpoczęliśmy współpracę z Państwowym Urzędem Patentowym pełniąc funkcję merytoryczną w organizowanym przez Urząd konkursie na „Ambasadora Szkolnej Wynalazczości”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z Polski i młodzieży polonijnej. Od 2018r współpracujemy ze Szkołą Polską w Katarze. Współpracujemy też z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności, które patronowało kilku naszym projektom.