loading

Loading...

Dzieje się dzieje

Dzieje się dzieje

Projekty, które realizujemy lub wspieramy.

Inny?

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pt. „Inny” organizowanego przez Fundację KOLOROWO z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego. Celem konkursu jest uwrażliwienie na problem „odmienności” człowieka ze względu na kolor skóry, pochodzenie, poglądy, kulturę, wyznanie, status majątkowy,[...]

Wspomnienie 11 listopada 2017r./ Bolanowo

Co prawda minęło już sporo czasu (jak ten czas leci!), ale dopiero teraz mamy pełne materiały dotyczące niezwykłego spotkania, jakie odbyło się u naszego kolegi Zdzisława Bolanowskiego w jego posiadłości leśnej pod Pabianicami, zwanej ”Bolanowo”.[...]

Polak – nie tylko katolik

Bolan w imieniu swoim i Łódzkiego Klubu Tygodnika Powszechnego zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Niepodległości 11 listopada. Międzyreligijne spotkanie modlitewne i radosne świętowanie Dnia Niepodległości. Radosne świętowanie 99 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowane na wzór „modlitwy o pokój w Asyżu” z 1986r.[...]

Kolorowe kodowanie trwa

W dniach od 9 do 20 października trwa Międzynarodowy Tydzień Kodowania. Fundacja KOLOROWO we współpracy ze Szkołą Kornelówka z Łodzi prowadzi zajęcia dla dzieci z klas 1 – 3. To wspaniała przygoda z kodowaniem i programowaniem.[...]

Kolorowe kodowanie

KOLOROWE KODOWANIE to cykl zajęć kodowania dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia z terenu miasta Łodzi. Zajęcia będą odbywać się w grupach (maksymalnie) 12 osobowych w ramach zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Kornelówka oraz w ramach[...]

Kurs języka angielskiego

Grupa docelowa – osoby w wieku 18 lat i więcej, mieszkańców obszarów wiejskich w woj. Łódzkim z wykształceniem najwyżej gimnazjalnym (mogą być uczniowie szkół średnich pod warunkiem, że w chwili przystąpienia do projektu jeszcze jej nie ukończyli), w tym: 36[...]

Kurs języka niemieckiego

Nie możesz zdobyć wymarzonej pracy, bo brak Ci doświadczenia zawodowego lub znajomości języków obcych? Pomożemy Ci to zmienić!. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE, FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!.[...]

Czas na pracę

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.[...]