loading

Loading...

Czas na pracę

Czas na pracę

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja:
Partner Wiodący: Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje
Partner: Fundacja RAZEM
Okres realizacji: 04.05.2017 – 30.04.2018
Termin rekrutacji: 18.05.2017 – 30.06.2017
Nr projektu: RPLD.9.1.1-3.0035/16
Wartość projektu: 440 040,00 zł
Wartość dofinansowania: 418 038,00 zł

Uczestnicy:
Osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

  • Osoby w wieku 18-64 lata, niepracujące;
  • Zamieszkują na obszarze pow. Opoczyńskiego gm. Drzewica lub Opoczno;
  • Kwalifikują się do objęciawsparciem spełniając co najmniej jedną z przesłanek: korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej niepełnosprawność korzystają z PO PŻ

Projekt nie obejmuje wsparciem osób bezrobotnych zakwalifikowanych przez PUP do I i II profilu pomocy m.in. ze względu na wsparcie aktywizacyjne otrzymywane w urzędzie pracy.

Działania:
W ramach projektu oferujemy:

  • Trening kompetencji społecznych i psychospołecznych;
  • Doradztwo zawodowe;
  • Doradztwo prawne;
  • Szkolenia i kursy zawodowe(płatne stypendium szkoleniowe);
  • Płatne staże zawodowe przez okres 4 miesięcy.

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Budzimy Nadzieje – Drzewica, ul. Słowackiego 4, 26-340


frazem_widget

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, porozmawiać lub nas odwiedzić – zapraszamy:

Fundacja RAZEM
ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2
90-606 Łódź
tel. 694 711 467
www.fundacjarazem.org.pl


Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Znajdź nas na: